Snekke Kristensen
Snekke Kristensen
Snekke_nr2
"Mødestedet"
40x45  Kr.20.000,-
Snekke_nr1
"Mit land"
25x70  Kr.22.000,-
Snekke_nr3
"Gl. Hjørring"
25x25  Kr.10.000,-